Skandinavijos šalyse ir Estijoje yra skiriamas didelis dėmesys ekologijai, įvestos griežtos kietųjų dalelių išmetimo normos, todėl šiose šalyse oras – pats švariausias Europoje. Lietuvoje situacija su ekologija, o ypatingai oro tarša yra vis dar sudėtinga, nes įmonės vengia investuoti į įrangą, kuri tik iškirtiniais atvejais sukuria produkto/gaminio pridėtinę vertę, todėl kompanijos pasirenka mokėti sąlyginai nedideles baudas.

„Įmonės turi poreikį pramoniniams oro valymo filtrams, tačiau dažniausiai sau to nepripažįsta ir nenori permainų“ – teigia Sortus vadovas Viktoras Pranevičius. – „Sortus yra tam, kad padėtų kompanijoms, pasiruošusioms keistis ir prisidėti prie švaresnio mūsų visų oro“.

Plačiau