Suspausto oro prapūtimo sistemos

Parenkame ir tiekiame rankovinių ar kartridžinių filtravimo įrenginių valymo suspaustu oru resyverius ir pulsinio veikimo sklendes. Ši sistema filtravimo elementus gali valyti periodiškai pagal nustatytą laiką arba siekiant maksimalaus efektyvumo pagal slėgių skirtumą, kai pasiekiamas nustatytas slėgio perkrytis sistemoje. Vožtuvai gal būti montuojami kartu su resyveriu arba atskirai, su viena diafragma arba dvejomis. Jie parenkami pagal filtravimo įrenginio filtravimo plotą, konstrukciją ir filtruojamo proceso parametrus.