Taškiniai oro filtravimo įrenginiai

Šie įrenginiai skirti palaikyti vakuumą įvairių tipų kovejerių persipilimo vietose, kad dulkės nesklistų į aplinką arba išleisti orą iš siloso ir tuo pačiu, nupurtant filtravimo elementus, sugrąžinti medžiagą į technologinį procesą ar talpą.  Visos reikalingos įrenginio dalys kaip ventiliatorius yra ant paties korpuso, todėl nereikia papildomų aspiracinių vamzdynų ar dulkių surinkimo ir dozavimo irenginių.