Filtravimo medžiagos

Kiekvienu filtravimo atveju reikalinga specialiai parinkta medžiaga, atsižvelgiant į proceso darbinę temperatūrą, filtruojamos medžiagos fizikines, chemines savybes (abrazyvumą, lipnumą, dalelių stambumą, atsparumą erozijai).

 • Darbinė temperatūra 94˚C, maksimali trumpalaikė 107˚C;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas rūgštims ir šarmams;
 • Geras atsparumas oksidacinėms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 94˚C, maksimali trumpalaikė 121˚C;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas šarmams;
 • Geras atsparumas organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 132˚C, maksimali trumpalaikė 150˚C;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas oksidacinėms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 120˚C, maksimali trumpalaikė 120˚C;
 • Nedegus;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas rūgštims;
 • Geras atsparumas oksidacinėms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 125˚C, maksimali trumpalaikė 150˚C;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas rūgštims;
 • Geras atsparumas oksidacinėms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 204˚C, maksimali trumpalaikė 240˚C;
 • Nedegus;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas šarmams;
 • Geras organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 190˚C, maksimali trumpalaikė 232˚C;
 • Nedegus;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
 • Geras organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 260˚C, maksimali trumpalaikė 300˚C;
 • Nedegus;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas rūgštims;
 • Geras oksiduojančioms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 260˚C, maksimali trumpalaikė 290˚C;
 • Nedegus;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas rūgštims;
 • Geras oksiduojančioms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 260˚C, maksimali trumpalaikė 290˚C;
 • Nedegus;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas rūgštims ir šarmams;
 • Geras oksiduojančioms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.
 • Darbinė temperatūra 260˚C, maksimali trumpalaikė 290˚C;
 • Nedegus;
 • Geras biologinis atsparumas;
 • Geras atsparumas rūgštims ir šarmams;
 • Geras oksiduojančioms medžiagoms ir organiniams tirpikliams.